In English (På Engelska)

Ett möte mellan vård och design.

Välkommen till Experio Lab. Vi är en del av Landstinget i Värmland som involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Aktuellt

1
Mars
Designjam 2 för ungas psykiska hälsa -  1 mars
Experio Lab stöttar Innovation Skåne i genomförandet av ett designjam för ungas psykiska hälsa. Ett femtiotal unga och vuxna från Skåne och Blekinge ska under en dag fokusera på hur ungdomars erfarenhet bättre kan tas tillvara och hur vi kan arbeta mes tjänstedesign som metod.

Vid frågor kontakta Helen Hansson, helen.hansson@innovationskane.com
Läs mer

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Läs mer...